Vzduchotechnika, Zvlhčování a MaR

S těmito zařízeními jsem se setkával takřka denně stejně jako s klimatizacema. Jednalo se o jednotky pro domácnosti, bazénové jednotky, kancelářské budovy, obchodní centra, nemocnice, laboratoře, fabriky. Především se jednalo o pravidelné servisní prohlídky, při kterých probíhala kontrola celého zařízení – především kontrola čidel, servopohonů, motorů a ventilátorů, ložisek, řemenic, rekuperátorů, dále čištění jednotlivých komor a výměny filtrů. Samozřejmostí byla i kontrola MaR (měření a regulace) zda správně ovládá celé zařízení a načítá správné hodnoty z čidel a dalších periférií. Dále kontroly a čištění zvlhčovačů a dveřních clon.
U vzduchotechnických jednotek pro Čisté prostory (laboratoře, operační sály apod.) se také prováděla desinfekce celého zařízení včetně prostor přibližně 1 za rok až 1 za 2 roky.

V případě zjištění zavady jsem zákazníkovy vypracoval cenovou nabídku opravy a následně zajistil materiál na opravu a zařízení opravil. Nejčastěji se jednalo o vybroušené řemenice a opotřebené ložiska jak v motoru tak i ventilátoru, klínové řemeny; případně nefunkční servopohony – uzavírací klapky, směšovací klapky, pohon trojcestného (dvojcestného) ventilu na topném/chladicím okruhu; oběhová čerpadla; vlhkostní čidla, teplotní čidla, čidla průtoku vzduchu. Občas se stalo, že přestal fungovat motor nebo frekvenční měnič, který bylo potřeba vyměnit. U „spáleného“ motoru je možnost jeho převynutí, ale většinou to trvá delší dobu (i měsíc) a cena bývá dost blízká ceně nového motoru.

Jako poslední část bych rád uvedl i to, že jsem se podílel i na montážích těchto zařízení, včetně jejich oživování, testování a zaregulování. Jako příklad mohou posloužit fotky u zvlhčovačů – prostřední a pravá fotka jsou z montáže a testování před předáním zvlhčovače Carel 60 Kg páry/h v jedné české nemocnici pro VZT pro magnetickou rezonanci.

VZT, bazénové VZT a rekuperační VZT jednotky
 • DencoHappel CZ (dříve GEA)
 • Mitsubishi Electric
 • Bösch
 • Wolf
 • C.I.C. Hřebec
 • Mandík
 • Remak
 • Alteko
 • VTS
 • Dospel
 • Janka
 • Kovona (KDK)
Zvlhčovače
 • Flair
 • Carel
Zvlhčovače
MaR – měření a regulace
 • Sauter
 • Aplika
 • Siemens
 • Jesy
 • Micropel
Měření a regulace
Dveřní clony
 • DencoHappel CZ (GEA)
 • Frico
Dveřní clony